Rob van der Niet

Zielsopstellingen:

opstellingen NEXT LEVEL

Zielsopstellingen zijn een bijzondere vorm van opstellingen, die zich spontaan hebben geopenbaard. Ik begeleidde al jarenlang familieopstellingen toen het Licht op aarde begon toe te nemen. Toen verschoof er iets essentieels in mijn opstellingen: de zielenwereld diende zich aan om mee te doen.

Zo werken zielscontracten
Voordat zij hier op aarde incarneren, sluiten zielen ‘contracten’ met elkaar af. We incarneren in groepen, waarbinnen we van tevoren afspreken welke thema’s we gaan uitwerken en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen.

Twee heel eenvoudige voorbeelden vind je hier.

 

Wij hebben als mens bepaalde ervaringen op aarde die traumatisch kunnen zijn. En omdat we onze ‘contracten’ vergeten zodra we incarneren, realiseren we ons niet dat we hier zelf (deels) voor gekozen hebben. Juist daaraan kan de ziel ons komen herinneren tijdens een opstelling! Op zo’n intense manier dat we ons er wél weer van bewust worden wat we ook alweer hadden afgesproken.

Ruggensteun van je ziel
Zielen dienen zich dus aan in zielsopstellingen om ons te herinneren aan wat we ook alweer allemaal kwamen leren hier op aarde. Maar er zijn nog veel meer redenen waarom zij ‘in het veld’ verschijnen. Ze zijn namelijk ook een belangrijke hulp- en krachtbron, zowel voor de vraagsteller als voor de andere opgestelden, en geven dan vaak precies de extra steun die nodig is voor een doorbraak. Én ze hebben ‘overzicht’ over onze vorige levens en de levens van onze voorouders, waaruit trauma’s en obstakels in ons huidige leven niet zelden zijn voortgekomen. Die kunnen via hen dus ook worden meegenomen in de opstelling.

Kortom: een zielsopstelling biedt een veel ruimer perspectief op de ingebrachte blokkade, wat de kans op de oplossing hiervan aanzienlijk vergroot en vaak tot een meer diepgaande heling leidt.

Een intens proces
Een zielsopstelling duurt gemiddeld anderhalf uur. Het is dus een intens proces, waarin het antwoord op de gestelde vraag niet alleen stap voor stap inzichtelijk wordt, maar het trauma dat hiermee te maken heeft ook wordt geheeld. Die heling is natuurlijk heel belangrijk; met alleen een inzicht ben je er niet!

Juist omdat mijn opstellingen zo intens zijn, doe ik er in principe ‘maar’ 2 per sessie. Inclusief het openen van het veld en een pauze tussen de opstellingen duren deze sessies circa 4 uur.

Meerwaarde voor representanten
Voordat ik begin aan de eigenlijke opstellingen, besteed ik relatief veel tijd en aandacht aan het openen van het veld en het uitnodigen van de zielenwereld. Dat kan op tal van manieren, waarbij de hele groep aanwezigen nauw wordt betrokken. Met behulp van verschillende ‘practices’ begeleid ik alle aanwezigen naar het level waarop zij het contact met hun Hoger Zelf, of ziel, goed kunnen ervaren. Vervolgens verbinden we onze zielsenergieën stevig met elkaar. Pas dan, wanneer de energie in de ruimte voelbaar is geshift, zijn de ideale omstandigheden gecreëerd voor de ziel of zielen die zich mogelijkerwijs willen laten zien, voelen en/of horen.


Niet alleen ontstaat zo dus een heel sterk veld, zelfs al voordat de eerste opstelling gestart is, het is ook een prachtige (ziels)ervaring voor alle deelnemers! Het contact met hun ziel wordt er namelijk bewuster door en dat is vaak life changing.

Zielscontracten

Wetend veld

2 voorbeelden van zielscontracten

Als een ziel in een bepaald leven wil ervaren hoe het is om een Grote Liefde te hebben, dan is daar dus een andere ziel bij nodig die als ‘wederhelft’ wil dienen. 

En als een ziel wil weten hoe het is om slachtoffer te zijn van oplichting, dan is daar dus een ziel bij nodig die de oplichtersrol op zich wil nemen. (Je kunt je hier afvragen: ‘Welke ziel zou dat nou willen?’, maar in de zielenwereld zit op geen enkele situatie een oordeel. Positief versus negatief zijn termen en ervaringen uit onze duale wereld.)

Meer lezen? ‘Het sprookje van de dood’ is een duidelijk boekje!