Zielsopstellingen

Wat zijn zielsopstellingen?

Zielsopstellingen zijn een bijzondere vorm van opstellingen, die zich spontaan hebben geopenbaard. Ik begeleidde al jarenlang familieopstellingen toen het Licht op aarde begon toe te nemen. Toen kregen mijn meditaties steeds vaker de vorm van channelings en verschoof ook iets essentieels in mijn opstellingen: de zielenwereld diende zich aan om mee te doen. En dat gebeurt inmiddels op verschillende manieren.

Zo begint een zielsopstelling …
Een zielsopstelling begint op dezelfde manier als een familieopstelling: de vraagsteller brengt zijn of haar vraag in (die dan al met mij is voorbesproken) en wordt dan uitgenodigd om uit de kring aanwezigen een aantal mensen te vragen om bepaalde personen, situaties, organen, abstracties, enz. te representeren. De vraagsteller plaatst deze ‘in het veld’, waarna de opstelling kan beginnen.

(Als je nog niet eerder een opstelling hebt bijgewoond, kun je hier meer informatie vinden.)

Zo gaat deze verder …
Een zielsopstelling duurt gemiddeld anderhalf uur. Het is dus een intens proces, waarin het antwoord op de gestelde vraag niet alleen stap voor stap inzichtelijk wordt, maar het trauma dat hiermee te maken heeft ook wordt geheeld. Die heling is natuurlijk heel belangrijk; met alleen een inzicht ben je er niet! (En het woord ‘trauma’ klinkt dan wel heftig, maar duidt ook gewoon op een obstakel in iemands leven.)

Het begin van de opstelling ‘bereidt de weg’ voor de ziel of zielen die zich mogelijkerwijs willen laten zien, voelen en/of horen.

En dit is de rol die de zielen komen spelen!
Het is niet alleen mijn overtuiging maar ook mijn ervaring dat zielen voordat zij hier op aarde incarneren, ‘contracten’ met elkaar afsluiten. We incarneren in groepen, waarbinnen we van tevoren afspreken welke thema’s we gaan uitwerken en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen.

Twee heel eenvoudige voorbeelden: als een ziel in een bepaald leven wil ervaren hoe het is om een Grote Liefde te hebben, dan is daar dus een andere ziel bij nodig. En als een ziel wil weten hoe het is om slachtoffer te zijn van oplichting, dan is daar dus een ziel bij nodig die de oplichtersrol op zich wil nemen. (Je kunt je hier afvragen: ‘Welke ziel zou dat nou willen?’, maar in de zielenwereld zit op geen enkele situatie een oordeel. Positief versus negatief zijn termen en ervaringen uit onze duale wereld.)

Wij hebben als mens bepaalde ervaringen op aarde die traumatisch kunnen zijn. En omdat we onze ‘contracten’ vergeten zodra we incarneren, realiseren we ons niet dat we hier zelf (deels) voor gekozen hebben. En juist daaraan kan de ziel ons komen herinneren tijdens een opstelling! Op zo’n intense manier dat we ons er wél weer van bewust worden wat we ook alweer hadden afgesproken.

Dit was nog maar één voorbeeld
Zielen dienen zich dus aan in zielsopstellingen om ons te herinneren aan wat we ook alweer allemaal kwamen leren hier op aarde. Maar er zijn nog veel meer redenen waarom zij ‘in het veld’ verschijnen. Ze zijn namelijk ook een belangrijke hulp- en krachtbron, zowel voor de vraagsteller als voor de andere opgestelden, en geven dan vaak precies díé extra steun die nodig is voor een doorbraak. Én ze hebben ‘overzicht’ over onze vorige levens, waaruit trauma en obstakels in ons huidige leven niet zelden zijn voortgekomen. Die kunnen via hen dus ook worden meegenomen in de opstelling.

Kortom: een zielsopstelling biedt een veel ruimer perspectief op de ingebrachte blokkade, wat de kans op de oplossing hiervan aanzienlijk vergroot.

Logische kernopstellingen_piramide_zielsniveau

Logische kernopstellingen

Behalve zielsopstellingen begeleid ik ook Logische kernopstellingen. Deze heb ik zelf ontwikkeld en uitgebreid getest in de praktijk; ze blijken zeer effectief! Idealiter heb je hier maar 2 representanten bij nodig; verder werken we met plaatsankers. Ik pas deze vorm van opstellingen toe bij cliënten in mijn praktijk en ook in workshops, zoals de Bevrijdingsworkshop die ik 2 keer per jaar organiseer.

We benaderen het probleem vanaf zielsniveau
Logische kernopstellingen zijn gebaseerd op de zogenaamde Logische Niveaus uit de NLP, gecombineerd met zielsopstellingen. Het uitgangspunt is: je lost een ‘aards’ probleem meestal niet op op het niveau waarop dit is ontstaan. Betrek je er echter het zielsniveau bij, dan ontstaan heel bijzondere inzichten en wordt snelle, duurzame heling mogelijk.

Hier komt de naam vandaan
Om de bedenkers van de Logische Niveaus te eren heb ik hun term ‘Logische’ geleend. Uiteraard verwijst dit ook naar het feit dat ieder gedrag heel logisch verklaarbaar is als je maar weet wat erachter ligt. En dat het óók heel logisch is dat je dit gedrag kunt veranderen door er van een hoger niveau naar te kijken.

De term ‘kernopstellingen’ gebruik ik al langer voor korte, krachtige opstellingen met een beperkt aantal representanten.